Bearings Usage Cautions


“ความสะอาด” คือหนทางแห่งที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน หลายต่อหลายครั้ง สิ่งสกปรกเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเสียหาย

หลักของการใช้งานตลับลูกปืน
1. รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
2. แกะห่อตลับลูกปืนเมื่อต้องใช้เท่านั้น
3. ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง
4. อย่าทำตลับลูกปืนหล่น