เปิดตัวโชว์รูม NTN และ NSK แห่งแรกในประเทศไทย


บริษัท แบริ่ง คอร์ปอเรชั่น ได้จัดทำ Bearings Showroom แห่งแรกในประเทศไทย โดยได้ให้พื้นที่กับทาง NTN และ NSK ได้ทำการตกแต่งและนำเสนอสินค้าตามอัธยาศัย

โดยในโชวว์รูมก็จะมีการนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากทั้ง 2 บริษัท ซึ่งจะประกอบไปด้วยการแสดงตัวสินค้าจริง คู่มือ และCatalog ของตลับลูกปืนแบบต่างๆ
Posted on 2006-07-17 10:10:10